tình hình thế này các bác ah. e dùng pm Nova, Topo để thiết kế đường, làm bản đồ địa hình. lần trước dùng XP2 thì cài VN_system font để lấy font MS Sans Serif cho Nova... đọc tiếng Việt được. ko hiểu sao lần này cũng cài như thế, vào Windows\font . vẫn thấy font MS Sans Serif, Nhưng khi vào diện mạo\chuyên sâu\ chọn font như lầ trước mà không tìm thấy font này đâu, mong các bác giúp đờ. e chẳng biết post ở đâu, nếu nhầm chỗ thì xin mod chuyển dùm.