Tất cả mọi người đều cho rằng ngang hàng là ngang nhau, giống nhau, như nhau.
Vậy mạng ngang hàng là gì ? Mạng ngang hàng là mạng của các [Bạn cần đăng nhập hoặc . .] kết nối với nhau, thực hiện những chức năng giống nhau (anh truyền thông tin cho tôi, tôi nhận được rồi lại truyền cho anh khác thông tin đó và cứ thế lan tỏa toàn mạng).

Trong lĩnh vực tin học thì Mạng ngang hàng là mạng [Bạn cần đăng nhập hoặc . .] (có thể là cục bộ (LAN), diện rộng (WAN) hoặc INTERNET) trong đó các máy tính được kết nối với nhau theo 1 giao thức thường phổ biến là TCP/IP và UDP thực hiện các chức năng nhận và gửi các gói tin giống nhau. Từ năm 2000 trở về trước, người ta nói đến mạng ngang hàng thường chỉ là trong mạng cục bộ, từ năm 2000 trở đi, mạng ngang hàng trên Internet bắt đầu được nghiên cứu nhiều và bắt đầu được áp dụng trong các phần mềm, ví dụ ngày nay chúng ta thấy sự phổ biến các phần mềm mạng ngang hàng như : Bittorrent, utorrent, kazzar, ....
Nhắc đến các phần mềm này nếu như bạn nào đã từng dùng thì sẽ hiểu rõ vấn đề hơn. Còn bạn nào chưa dùng thì nên bắt đầu cài đặt và sử dụng ngay thôi, dùng thành thạo các bạn sẽ cảm nhận được sự tiện ích của nó. Nghĩ sâu xa hơn, các bạn sẽ thấy mạng ngang hàng trên Internet sẽ là mô hình mạng được ứng dụng phổ biến trong tương lai rất gần.
Theo thống kê, tổng hợp từ các nguồn tin thì lưu lượng của các mạng ngang hàng lưu chuyển trên mạng Internet toàn cầu hiện nay chiếm đến hơn 70% tổng lưu lượng toàn cầu. Số liệu đó cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của mạng ngang hàng so với mô hình mạng Client/Server.
Nói 1 chút về mô hình mạng kiểu Client/Server: Mô hình mạng theo kiểu Client/Server là mô hình mà hiện đang được áp dụng phổ biến trong tất cả các hệ thống mạng chiếm đến hơn 90% các mô hình sử dụng như hệ thống các website, các phần mềm dùng chung qua mạng internet như yahoo chat, ..., riêng Skype thì lại được thiết kế theo kiểu mạng ngang hàng với kiến trúc lai tiên tiến, vì thế nó mới cho chất lượng voice tốt như vậy.
Mô tả khái quát mạng ngang hàng qua 1 ví dụ :
Mạng ngang hàng là mạng mà các máy tính tham gia mạng ngang hàng đều có chức năng như nhau; các dữ liệu và các xử lý tính toán đều được phân đều cho các máy tính trong toàn mạng.
vd : Hãy thử hình dung chúng ta có 1 khối lượng dữ liệu hay muốn chia sẻ cho 100 người bạn của mình.
Nếu như sử dụng mô hình Client/server, tức là bố trí các máy tính tập trung kết nối vào chỉ một mình ta, chỉ mỉnh ta phân phát dữ liệu cho từng người 1 thì ta sẽ mất rất nhiều công xử lý và phân phối dữ liệu đó và nếu như nhiều người cùng yêu cầu khối dữ liệu đó cùng lúc thì ta sẽ không đủ sức phân phối.
Nếu như sử dụng mô hình mạng ngang hàng P2P, tức là ta bố trí các máy tính kết nối chéo với nhau, mỗi máy kết nối được với tất cả các máy còn lại. Khi đó ta chỉ cần phân phối khối dữ liệu cho 1 máy, sau đó máy đó sẽ phân phối cho các máy khác, và cứ thế lan tỏa trong toàn mạng.
Ưu điểm của mạng ngang hàng :
- Sử dụng tài nguyên của toàn hệ thống mạng
VD : Trong mô hình mạng C/S, Dung lượng máy chủ có thể là 1TB, nhưng nếu trong mạng ngang hàng có khoảng 1000 máy tham gia, mỗi máy dung lượng là 100GB thì tổng dung lượng lưu trữ tham gia vào quá trình xử lý là khoảng 100.000 GB . Tổng khối lượng xử lý của hệ thống cũng là tổng khả năng xử lý của 1000 máy cộng lại.