các bạn ơi cho mình xin bản [Bạn cần đăng nhập hoặc . .] windows XP sp3 32bit ATA nha.....mình đang cần nó....xin giúp mình nha