Như tiêu đề, các bác kiếm giúp em 2 driver này với Em kiếm mỏi mắt mà không được.
Driver wifi thì em cài rồi nhưng mà không bắt được wifi... trong khi đó máy khác vẫn dùng bình thường -> không phải do mạng
Các bác xem hình sẽ hiểu na
Xin driver wifi và audio dell inspiron n4050


Mong các bác gúp đỡ. Thanks all