Có ai có bản cài đặt Win XP SP2 64 bit tich hợp SATA, AHCI bản mới nhất ko, cho mình link dowload với, thank trước